Situatie:

Vader overlijdt in  juni 1993 en laat aan de partner en 3 kinderen ieder 147.500 gulden na. Er is een langstlevende testament, dus moeder houdt de kindsdelen in handen. Successie over de kindsdelen wordt in 1993 betaald. In het testament  staat dat er 5% rente gerekend moet worden bovenop het geldende promessedisconto. 

Nu, 2020, verkoopt moeder haar huis en wil met de opbrengst de schuld aan kinderen uitkeren. Mijn vraag is hoe moeten we de waarde van de schuld per kind berekenen? Is daar ergens een rekenformule voor? Want hoeveel moeten we rekenen voor dat promessedisconto?