Heb brief ontvangen van een notaris met het verzoek om mijn legaat te aanvaarden

en dat moet speciaal op het kantoor van de notaris om mijn handtekening te controleren

middels mijn legitimatie.

Volgens mij is dit overbodig want de executeur moet dit gewoon uit betalen of zit

ik verkeerd.

Wie weet hier meer vanaf?