Weigering informatie legaten door executeur, executeur van aardbodem verdwenen

 • W.

  Goedendag, ik heb een vraagje over legaten voor kinderen van een overledene.

  In 2008 is onze vader overleden. Hij woonde samen, zonder geregistreerd partnerschap, met een vrouw X. Ze bewoonden een huis wat in 2001 gekocht en betaald is door en op naam stond van mijn vader.

  Ik ben vrijgezel, heb een jongere zus en mijn zus heeft één kind.

  Mijn vader heeft in 2004 een testament opgemaakt. In dit testament is bepaald dat:

  • -        Zijn partner X is enige erfgename onder last van legaten ten behoeven van zijn kinderen

  • -        Ieder van de kinderen legateert hij een bedrag overeenkomend met het erfdeel waar zij recht op hebben indien er geen testament zou zijn geweest.

  • -        Indien een kind recht uitoefent op legitieme portie vervalt het legaat aan de afstammelingen.

  • -        Waardering van goederen moet in onderling overleg

  • -        Legaten zijn eerst opeisbaar na overlijden van partner of enige andere (normale) omstandigheden zoals trouwen, faillissement etc

  • -        Geen rente over legaten

  • -        Belasting tgv verkrijging van legaten dient door partner betaald te worden en in mindering gebracht te worden op door haar verschuldigde.

  • -        Executeur is partner.

  • -        Boedelbeschrijving is verplicht

  • -        Zij dient alle door erfgenamen gewenste inlichtingen omtrent uitoefening te geven.

  Zowel mijn zus als ik hebben beneficiair aanvaard.

  Na het overlijden van mijn vader heb ik geen contact meer gehad met die vrouw, maar mijn zus wel, voornamelijk voor haar kind, voor wie het toch het huis van opa was en die vrouw toch haar ‘oma’. Bovendien woon ik in het buitenland en ik heb ook nauwelijks contact met mijn zus.

  In 2013 heeft X van het ene op het andere moment alle contacten met mijn zus en dochter verbroken, zonder verdere uitleg of bericht.In 2014 heeft X de woning verkocht, en voor een hele goede prijs, hier kwam ik toevallig achter omdat ik op internet aan het struinen was.

  Ik heb toen contact met mijn zus opgenomen om te vragen hoe dit kon zonder dat wij dit wisten en of zij hier wel van wist. Maar volgens haar wist zij ook niets hiervan omdat X die contacten verbroken had in 2013 en is zij er ook veel later per toeval achter gekomen.

  Volgens haar rechtsbijstand was deze verkoop volkomen legaal en kon er niets tegen gedaan worden. In het kader van de punten van het testament begrijp ik dat, hoe jammer ook. Zij heeft ook nagevraagd bij een advocaat hoe het dan met haar/onze legaten verder gaat en volgens deze advocaat had X ons hierover moeten inlichten, maar iedere keer als mijn zus in de tijd van hun contact hierover begon, werd er door X verteld dat die nog niet klaar waren, dat ze daar niet verder over in discussie wilde gaan of geen enkele intentie of zin had hierover informatie te geven. Ze weigerde dus iedere info te geven.

  Mijn zus heeft ook schriftelijk bij de belastingdienst een verzoek gedaan om opgave hoeveel er namens haar aan belastingen betaald is voor de erfenis, maar volgens de belastingdienst is dat informatie die zij niet mogen verschaffen aan mijn zus, dat moet de executeur doen. Een opgave van aangifte zou echter al veel zeggen voor ons over het bedrag van de legaten.

  Mijn vader heeft ons altijd verteld dat al zijn bezittingen voor ons zouden zijn en wij volledig erfgenamen zouden zijn, maar dat hij het wel zo geregeld had per testament dat X verzorgd achter zou blijven en niet door ons op straat gezet zou kunnen worden of verplicht zou kunnen worden een lening af te sluiten om ons te kunnen uitbetalen.

  Dit heeft hij ons een paar maanden voor zijn dood nog mondeling bevestigd (hij was terminaal ziek) en ons ook medegedeeld dat er voor ieder van ons een rekening geopend was door hem waar hij redelijk wat geld op gestort had zodat wij meteen na zijn dood al een bedrag zouden ontvangen (als voorschot op de erfenis) (Nou was daar niet veel meer van te halen denk ik na zijn dood, die rekeningen waren bij de DSB-bank ;)  maar het gaat om het principe). Ook hiervan hebben wij nooit iets gezien, geen papieren, geen geld, niets.

  X is inmiddels met de noorderzon vertrokken, iedere poging tot contact met X via social media of haar familie wordt geblokkeerd, afgewezen of genegeerd. We weten dus niet waar ze woont en zelfs niet of ze nog leeft. Ze is inmiddels ruim in de 80, dus zou ook zomaar overleden kunnen zijn.

  Mijn zus en ik weten dus alleen maar dat zij het huis voor veel geld verkocht heeft en dit geld in haar zak gestopt heeft (en vermoedelijk mooi weer hiermee aan het spelen is en van alles weggeeft aan haar kinderen/kleinkinderen/achterkleinkinderen).

  Ondertussen zijn wij er dus wel achter dat wij door onze vader en X voorgelogen zijn en dat wij dus blijkbaar niet belangrijk genoeg waren, of mijn vader was gewoon dom en is gemanipuleerd door X en heeft ook niet door gehad welke fouten hij maakte (hoewel ik denk dat hij ons niets gunde maar ons aan het lijntje hield).

  En ook heb ik uitgevogeld en nu begrepen dat X bewust 5 jaar gewacht heeft, contact gehouden heeft en exact na 5 jaar alle contacten verbroken heeft en het huis te koop heeft gezet omdat we toen geen recht meer konden uitoefenen op onze legitieme portie. Daar is ze vast in geadviseerd door haar kinderen.

  Wij hebben nu uiteindelijk geen idee waar wij recht op hebben (hadden) volgens de legaten en hoe dit verder gaat, stel dat ze komt te overlijden, hoe komen wij dan erachter dat ze dood is en wat zij ons in de legaten nagelaten heeft en hoe we kunnen proberen of er nog iets over is…..

  Maar om nu meteen een advocaat in te schakelen is een grote en kostbare stap, vooral omdat de rechtsbijstand van mijn zus gezegd heeft dat er niets op te vragen, claimen of eisen is en de belastingdienst ook zegt dat wij geen rechten van inzage hebben. En het waarschijnlijk ook nog te vroeg is (X zal nog wel leven).Wij vragen ons nu continue van alles af.

  • ​Moet bijvoorbeeld de notaris van mijn vader op ons verzoek een kopie van de daar opgemaakte en vastgelegde legaten aan ons overhandigen? Zijn daar wetsartikelen voor die wij kunnen vermelden in een verzoek?

  • Is de belastingdienst verplicht ons inzage te geven en zo ja op welke regels?

  • Heeft het misschien toch zin een advocaat in te schakelen?

  Het is uiteraard ook afhankelijk van de inhoud van de legaten of het zinvol en rendabel is om eventuele acties te ondernemen. Als er een paar honderd euro p.p. in de legaten staan bijvoorbeeld kunnen we het beter laten zitten lijkt me.

  Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen? Het is zo’n onduidelijk gebied… dan kunnen mijn zus en ik wellicht wat beter overwegen welke stappen te nemen.

  Ik zou blij zijn met hulp/adviezen hierin, als het kan met wat uitleg van betreffende wetsartikelen zodat we die in eventuele correspondentie ter onderbouwing kunnen gebruiken. 

  Alvast mijn dank.

 • W.

  Is er nog leven in dit forum, is er nog iemand die de posts leest en wellicht kan antwoorden?