hoe onpartijdig is de Kamer van Toezicht Notarissen

 • Anonymous avatar

  Een blunder van de Kamer van Toezicht of een geval van “ons kent ons”, of beter gezegd vriendjespolitiek, waarbij wij als gewone burger slechts een pion zijn en de “witte boorden”onschendbaarheid” genieten.

  Ons geval speelt zicht af op het gebied van notariaat

  Het is onverstelbaar dat alles wat deze notaris gedaan heeft maar mag en niet wordt gestraft

  Dat bij de eerste keer onze klacht werd afgewezen, konden wij gezien de omstandigheden, betreffende notaris was lid van de Kamer van Toezicht van Haarlem, derhalve werd de klacht behandeld door de Kamer van Toezicht in Alkmaar, die weer samenwerkt met de Kamer van Toezicht in Haarlem.

  Ik dacht bij het Hoge Gerechtshof een onpartijdig oordeel te kunnen krijgen.

  Tijdens de zitting leek het er ook op dat dit zo was, maar verre van dat.

  Een vernietigend vonnis, waar alle feiten en bewijzen aan de kant zijn geschoven

  De notaris die bij de zitting aanwezig was is lid van estate planners, zo ook betrokken notaris

  Notaris van het gerechtshof moet 2 x aangemaand worden om zijn oordeel te geven over de zaak, wat op zich vreemd is, vonnis is dus 2 x aangehouden

  Het vonnis is getekend door een rechter die niet bij de zaak betrokken is, vonnis staat vol fouten

  Wij hebben het idee in een slangenkuil te zijn beland en dat alles niet correct verloopt, gezien het vele bewijs wat wij in handen hebben en waar hele andere conclusies uit zouden moeten worden getrokken. Een ieder die onze klacht leest ziet dat de notaris fout is.

  Op het internet iemand gevonden die soort gelijke ervaringen heeft met de notaris in kwestie.

  Die stelt: “als je deze man in het echt ziet, hard wegreenen”.

  feiten

  betreffende notaris is lid van de Kamer van Toezicht in Haarlem

  betreffende notaris is lid van estate planners

  de Kamer van Toezicht van Haarlem werkt samen met de Kamer van Toezicht in Akmaar

  klacht wordt behandeld door Kamer van Toezicht van Alkmaar

  klacht wordt ongegrond verklaard, wel geeft de Kamer in zijn vonnis aan dat nagenoeg alle seinen op rood stonden, de notaris wat steken heeft laten vallen, maar zijn werk goed heeft gedaan

  aangezien de seinen op rood stonden is er hoger beroep ingesteld

  ook hier wordt de klacht ongegrond verklaard

  Omstandigheden

  moeder lijdt voor CVA reeds aan dementie verschijnselen

  In juni 2008 wordt moeder 2 x getroffen door groot CVA, met verlamming rechts en afasie

  moeder is totaal gedesorienteerd in plaats, tijd en persoon

  2 dochters trekken bij moeder in om haar te verzorgen

  moeder had deze 2 dochters in 2007 een uitgebreide volmacht gegeven, mocht moder het zelf niet meer kunnen. Deze trad nu in werking. Volmacht opgemaakt bij betreffende notaris

  in dec 2008 wordt moeder voor een paar weken opgenomen in een verpleeghuis zodat dochters er even met vakantie kunnen

  gedurende deze vakantie wordt onze demente moeder meegenomen naar de notaris en het testament wordt gewijzigd en op 9/1/2009 gepasseerd

  Wij komen 10/1/2009 terug van vakantie, dat wist de notaris evenals de volmacht die wij hadden, maar heeft dat doelbewust genegeerd

  Wij worden niet op de hoogte gebracht van de wijziging en moeder kon ons dat ook niet meer melden ivm haar dementie

  moeder overlijdt op 4/3/2009. Wij dochters zijn in de veronderstelling testament executeur te zijn, dat waren we op moeders verzoek, en gaan allerlei handelingen uitvoeren die niet meer door ons gedaan hadden mogen worden, daar ook dat veranderd was

  het codicil wat mijn moeder in 2005 geschreven had, waarin ook de laatste wensen stonden van moeder beland in de prullenbak

  Notaris.

  geeft toe dat 8 van de 10 indicatoren van toepassing zijn

  geeft toe dat het codicil door de drukte vergeten is

  geeft toe dat moeder moeilijk sprak in zinsdelen

  notaris verklaard zeer wispelturig, vooral over concept

  notaris verklaard verschillende malen dat moeder testament gelezen heeft, echter de Kamer van Toezicht stelt dat moeder niet meer kon lezen, dat was door ons aangedragen

  notaris stelt dat moeder hem herkende, uit verschillende verklaringen van hulpverleners en 40 jarige vrienden van moeder komt naar voren dat er geen herkenning meer was

  notaris verklaard dat hij een ½ uur tot 1 uur met moeder gesproken heeft terwijl uit de verklaringen en medische rapporten naar voren komt dat moeder maar enkele minuten een gesprek kon voeren

  notaris beweerd dat moeder op 8/1/2009 nog wist wat zij op 2/1/2009 besproken hadden, terwijl uit de mmse test naar voren is gekomen, dat moeder de woorden appel, bal fiets na 5 minuten niet meer kon herhalen

  Ik heb een klacht ingedien tegen een notaris.

  De klacht is volledigonderbouwd met feiten, medische rapporten, meerdere verklaringen van vrienden van moeder van 40 jaar en verschillende zorgverleners

  Ik ben zelf verpleegkundige en ben al 40 jaar werkzaam.. Na de CVA was moeder volledig gedesorienteerd in plaats, tijd en persoon.

  Ik ben na de CVA bij mijn moeder in gaan wonen, daar zij totaal afhankelijk was geworden van zorg.Na haar CVA heeft moeder mij niet meer herkend als dochter.

  De rechtbank legt alles naast zich neer en gaat er volledig van uit dat de verklaring van de notaris,op waarheid berust, dus met andere woorden dat wij, haar dochters, die 24 uur per dag bij moeder aanwezig waren en zelfs bij haar in de kamer sliepen omdat ze anders onrustig werd als ze alleen was, haar vele vrienden, hulpverleners niet de waarheid hebben gesproken

  Ik ben zeer teleurgesteld in de rechtspraak en denk te maken te hebben met klasse justitie.

  Voor mij is het feit dat alle klachten ongegrond zijn verklaard onbegrijpelijk.

  Als ik door het rode licht krijg ik een bekeuring

  Is het feit dat je tot de notabelen behoort een vrijbrief om rode seinen te negeren

  Deze vonissen zijn voor mij dat er wederom misbruik wordt gemaakt van mijn moeder en ik vind dat dat niet kan en mag gebeuren.

  met de toenemende vergrijzing neemt ook het aantal dementen toe en ik ben er stellig van overtuigd dat wij deze mensen moeten beschermen en niet de notaris die fout is geweest

  Bij P.Kooke waren 4 indicatoren van het stappenplan van notarissen toespassing, die klacht is gegrond verklaard. Bij ons waren 8 indicatoren van toepassing, toegeven door de notaris.Wat ik wil is gerechtigheid voor mijn moeder.

  Wat ik hier weer gegeven heb is maar het topje van de ijsberg

  De laatste 4 jaar zijn we als oud vuil behandeld door de notaris

  een paar voorbeelden

  Ons ouderlijk huis waar we geboren waren, wordt door gebrekkige informatie van de notaris verkocht en wij moeten dat ervaren door een bordje in de tuin

  De notaris haalt zonder onze toestemming geld van de kwaliteitsrekening om zijn rekeningen te betalen

  notaris negeert brieven hierover van onze advocaat

  notaris zet ons onder druk

  Zo kan ik nog wel een hele tijd doorgaan

  Al onze aantijgingen worden ondersteund door verklaringen, mails etc

  Wij zullen vast niet de enigen zijn met dit probleem en ik ben op zoek naar lotgenoten.

  In mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik vele schrijnende gevallen meegemaakt, ik kom altijd op voor mijn patienten en zal ze dan ook zo ver als mijn mogelijkheden zijn beschermen

  De verzorgsters die ten tijde van de testament wijziging bij moeder was, heeft alle normen van verantwoorde zorg overtreden, door geen melding te maken van de gebeurtenissen.

  Zij was door ons aangesteld en wist dat wij de wettelijke vertegenwoordigers waren van moeder

  mijn doel is gerechtigheid voor mijn moeder

  Voor mij is de hele tucht rond artsen, advocaten en notarissen een wassen neus, af en toe wordt er iemand “opgeofferd”, een mooi voorbeeld hiervan is Bram Moskowitz. Voor de rest ben je als burger een “wegzetbare onbelangrijke pion”, die opgeofferd wordt om een “witte boorden persoon”het hand boven het hoofd te houden

  A.H

 • willeke

  Zeer herkenbaar. Ook mijn moeder kreeg een zeer ernstig CVA met geheel links verlamt. Zat in een revalidatiehuis. Mijn drie zussen namen haar mee naar notaris voor wijzigen testament, een volmacht voor een zus waarbij deze zelfs tussen tussenkomst van artsen of deskundigen in haar eentje kon beslissen over gezondheidstoestand om haar in een inrichting te plaatsen. andere zus financiele volmachdat ze heel goed wist waar ze voor tekendet en voor het opmaken van akte van schenking. Ik wist van niks. Mijn moeder kreeg een week daarvoor nog een TIA. Maar notaris gaf aan dat hij ruim met moeder had gesproken en dat ze heel goed wist waar ze voor tekende. Al deze zaken werden op 1 morgen geregeld. Dit ondanks dat het feit was dat ze nog erg vergeetachtig was. zich niet goed kon concentreren enz. Overal bewijs van. Notaris voldeed op alle punten niet aan het protocol die door de kamer van het notariaat hiervoor is opgemaakt. Maar het “briefje” wat hij schreef  dat ze heel goed wist waar ze voor tekende was voor de rechtbank voldoende om de zussen in het gelijkt te stellen. Hij had zelfs in de akte opgemaakt dat het mogelijk was om bij leven uit te keren. De bedragen vallen onder belastingvrije voet! Voldoet totaal niet aan daatgene waar een akte van schenking voor staat. Door deze uitspraak van de rechter hebben mijn zussen beslag laten leggen op al haar bankrekeningen. Dit duurt al bijna twee jaar. Zolang duurt inmiddels het hoger beroep en zit zij zonder geld. Op 86 jarige leeftijd.