trouwen maar niet samenwonen

 • Anonymous avatar

  Hoi,

  Mijn vriend en ik gaan a.s. jaar trouwen. Wij houden erg veel van elkaar, maar ook van ons eigen plekje, met onze eigen spullen.

  Wij hebben beide een eigen koop huis. Inc. een behoorlijke overwaarde op het huis.

  Ik voed alleen mijn dochter op, en krijg van de overheid wat toeslagen zoals een ouder toeslag en kinderopvangtoeslag.

  Mijn partner en ik kiezen voor trouwen op huwelijkse voorwaarden.

  Nu is mijn vraag. Wat doet dit huwelijk fiscaal voor ons. Raak ik bijvoorbeeld mijn toeslagen kwijt puur omdat ik ga trouwen.

  en hoe zit het met de aangiften, doen wij dat gezamelijk of apart

 • Anonymous avatar

  U legt een best ingewikkelde fiscale situatie voor. Temeer omdat de regels tav fiscaal partnerschap miv 2011 zijn gewijzigd.

  Toch zijn een aantal zaken duidelijk:

  1. Door te trouwen bent u sowieso fiscaal partner van elkaar. U bent fiscaal partner van elkaar vanaf de datum van het huwelijk.

  2. Fiscaal partnerschap betekent verlies van de alleenstaande ouderkorting.

  Maar let op: als u volgend jaar op 30 juni of (nog erger) op 1 juli trouwt (of eerder in het jaar) verliest u de alleenstaande ouderkorting.

  Als u trouwt op 2 juli of later in het jaar behoudt u deze korting 2012. In 2013 verliest u de korting, ondanks het feit dat u gescheiden woont. U bent in 2013 immers door het huwelijk fiscaal partners van elkaar. U ziet het: dit wordt een ‘berekenend’ huwelijk.

  (info Belastingdienst tav de alleenstaande oudekorting: In 2011 hebt u meer dan 6 maanden geen fiscale partner)

  3. Voor de toeslagen geldt dat u door te trouwen sowieso verplicht toeslagpartners van elkaar wordt. U moet deze wijziging (het trouwen) doorgeven. Als uw (toekomstige) man een behoorlijk inkomen heeft, is de kans groot dat de toeslagen (zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag) minder worden of zelfs verloren gaan. U kunt dat onderzoeken door een proefberekening te maken, als alleenstaande en als toeslagpartners.

  NB: bedragen zorgtoeslag 2012 zijn vooralsnog de bedragen van 2011. Zie: http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/

  4. Aangifte apart of gezamenlijk: of u gehuwd bent of ongehuwd: u kunt altijd kiezen. Meestal is de keus voor gezamenlijke aangifte aan te raden, omdat de aftrekpost(en), dus ook de hypotheekrenteaftrek op een zo gunstig mogelijke wijze kan worden verdeeld.

  —————————————————————————————————————————————————————————————————-

  En dan nu de hamvraag

  Als u beiden hypotheekrenteaftrek heeft op uw afzonderlijke woningen, is er een probleem. Dat probleem is er vanaf de datum huwelijk.

  Vanaf deze datum is slechts de hypotheekrente van 1 woning aftrekbaar. U kunt kiezen welke woning vanaf de huwelijksdatum in Box 3 terechtkomt.

  Voor deze woning is dan miv de huwelijksdatum geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. De waarde van de woning moet worden aangegeven als bezit. De nog resterende hypothecaire schuld mag in mindering worden gebracht op de (WOZ)-waarde. De peildatum is steeds: 1 januari.

  NB: voor zover van toepassing: de VA (maandelijkse teruggave) stopzetten miv huweijksdatum

  NB: de huwelijkse voorwaarden zullen niet of nauwelijks van invloed zijn op uw beider aangifte.

  Uw situatie is redelijk uitzonderlijk: gehuwd, maar niet samenwonend. 1 kind, allebei een koopwoning.

  U neemt fiscaal nogal een beslissing door te trouwen. Het mag niet gezegd worden, maar fiscaal is voor u het huwelijk nogal ongunstig.

  Laat de centen u er echter niet van weerhouden te trouwen met elkaar. Het huwelijk geeft duidelijkheid wat betreft bijvoorbeeld (gezamenlijke) pensioenvoorziening, positie van uw kind en is maatschappelijk duidelijk. Maar zuiver fiscaal …. brrrr.

  —————————————————————————————————————————————————————————————————–

  Ter informatie: om zaken kort te sluiten heb ik met een (gespecialiseerde) belastingmedewerker / belastingtelefoon gesproken. Die heeft een aantal malen ruggespraak gehouden met een aantal collega's en verdere informatie tav fiscaal parterschap opgezocht. Belastingmedewerker was heel geinteresseerd in deze ‘casus’. Het moeilijke punt blijft dat u gescheiden woont, niet de intentie heeft te scheiden, er geen sprake is van duurzame ontwrichting huwelijk en dat u allebei een koopwoning heeft.

  NB: U doet er goed aan de hierbovenstaande informatie te checken en eventueel zaken schriftelijk voor te leggen aan het regiokantoor. (inspecteur)

  NB: ik raad u aan de belastingaangifte door een belastingconsulent te laten uitvoeren. Liever geen administratiekantoor / assurantiekantoor o.i.d. (waarmee ik te kort doe aan de goede kantoren)

 • Anonymous avatar

  Aanvulling:

  Door samen te gaan wonen en gehuwd te zijn, zal er slechts 1 woning als eigenwoning kunnen dienen. u hebt nu beiden een aparte koopwoning. De vraag is hoe jullie dit, na huwelijk, fiscaal gaan “wegzetten”. In wiens woning gaan jullie wonen, wordt de andere woning verkocht, wordt de gezamenlijke woning ook gezamenlijk bezit, hoe verloopt de hypotheekrente aftrek nu en hoe valt straks de bijleenregeling uit (door verkoop van de woning van 1 van beide, ontstaat er een eigenwoningreserve bij 1 van beide)…

  Groet

  Joke

 • Anonymous avatar

  Joke aanvulling:

  Ik heb de vraag van Melanie zo gelezen dat het vooralsnog niet de bedoeling is om te gaan samenwonen. Ondanks huwelijk.

  (Wij houden erg veel van elkaar, maar ook van ons eigen plekje, met onze eigen spullen.)

  Zonder meer veronderstellen dat er door het huwelijk samengeleefd gaat worden, is een vooronderstelling, uitgaande van bestaande patronen. (in wiens woning gaan jullie wonen...) Uiteraard kan Melanie, als ze dat wil, zich laten voorlichten hoe het fiscale plaatje er uit zal zien bij samenleving. Maar die vraag moet m.i. nog komen.

 • Anonymous avatar

  en toch ondanks niet samenwoning kan er m.i. slechts 1 woning opteren als eigenwoning, door het fiscale partnerschap. Toch?

 • Anonymous avatar

  Ja Joke, dat schreef ik al in mijn bericht van 14 november 18.51: (onderstreping / dik dun toegevoegd)

  En dan nu de hamvraag

  Als u beiden hypotheekrenteaftrek heeft op uw afzonderlijke woningen, is er een probleem. Dat probleem is er vanaf de datum huwelijk.

  Vanaf deze datum is slechts de hypotheekrente van 1 woning aftrekbaar. U kunt kiezen welke woning vanaf de huwelijksdatum in Box 3 terechtkomt. Voor deze woning is dan miv de huwelijksdatum geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk

 • Anonymous avatar

  Maar, en daar komt mijn relaas dus weer terug. Fiscaal gaat dit dus extra gevolgen hebben. Eén woning fungeert dus nog maar als eigenwoning en de vraag is hoe dan e.e.a. zit met de fiscale gevolgen. Er gaat een eigen woning naar box 3 schakel, dus dit heeft wel degelijk gevolgen…dus of ze nu samenwonen of niet, het heeft verregaande fiscale gevolgen..Punt!

 • Anonymous avatar

  Joke Schreef:

  ——————————————————-

  > Maar, en daar komt mijn relaas dus weer terug.

  > Fiscaal gaat dit dus extra gevolgen hebben. Eén

  > woning fungeert dus nog maar als eigenwoning en de

  > vraag is hoe dan e.e.a. zit met de fiscale

  > gevolgen. Er gaat een eigen woning naar box 3

  > schakel, dus dit heeft wel degelijk gevolgen…dus

  > of ze nu samenwonen of niet, het heeft verregaande

  > fiscale gevolgen..Punt!

  ==============================================================================================

  De fiscale gevolgen van het trouwen tav de hypotheekrenteaftrek beschreef ik in hetzelfde bericht van 14 november 18.51:

  Ik schreef: Uw situatie is redelijk uitzonderlijk: gehuwd, maar niet samenwonend. 1 kind, allebei een koopwoning. (dik / dun toegevoegd)

  Voor deze woning (de gekozen woning die in Box 3 terechtkomt - schakel) is dan miv de huwelijksdatum geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. De waarde van de woning moet worden aangegeven als bezit. De nog resterende hypothecaire schuld mag in mindering worden gebracht op de (WOZ)-waarde. De peildatum is steeds: 1 januari. NB: voor zover van toepassing: de VA (maandelijkse teruggave) stopzetten miv huweijksdatum.

  Het gegeven van de hypotheekrente die bij trouwen nog maar op 1 woning aftrekbaar is, zou inderdaad een punt kunnen zetten achter het voornemen van trouwen. Trouwen kan als boterbriefje worden gezien, maar ook worden ervaard als ‘eeuwigdurende’ belofte van trouw aan elkaar.

  Als het eerste het geval is, is het geen punt: niet trouwen. Als het laatste het geval is: wel trouwen, ongeacht fiscale gevolgen. En een standpunt ertussenin: wikken en wegen wat het beste is. Maar nu wordt het ipv belastingtechnisch filosofisch.

 • Anonymous avatar

  Ik ben getrouwd maar ik wil apart wonen ik heb inkomen maar mijn partener heeft geen inkomen.

  heeft mijn partener dan recht op WWb uitkering?

 • Anonymous avatar

  Ja, dan heeft uw partner recht op een bijstandsuitkering.

  WWB artikel 3 lid 2:

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt:

  b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

  U blijft echter wel wettelijk onderhoudsplichtig voor uw partner en op grond daarvan kan de gemeente de aan uw partner verstrekte bijstand op u verhalen voor zover uw draagkracht dat toelaat. Hoe hoog uw draagkracht is wordt daarbij berekend volgens bepaalde (Trema)normen.

  Als u wilt weten welk bedrag de gemeente maximaal op u zou kunnen verhalen, dan zult u een draagkrachtberekening moeten laten maken door een advocaat of andere deskundige.