Verduistering uit nalatenschap

 • Kees

  En deze soap gaat verder…

  Inmiddels is er door de legatarissen bij de politie ook aangifte gedaan van verduistering uit de nalatenschap door de levensgezel/erfgenaam. Wat mij hierbij vooral verbaast, is dat bijvoorbeeld een vrijwel nieuwe auto, die voor de onverdeelde helft eigendom van de erflater was en waarover door de legatarissen notabene via de notaris schriftelijke vragen zijn gesteld, niet door de notaris in de boedelbeschrijving is opgenomen. Terwijl die zelfde notaris in het samenlevingscontract heeft opgenomen, dat vervoersmiddelen die tijdens de samenwoning worden aangeschaf, gezamenlijk eigendom zijn. Mijn inziens had de notaris de akte van boedelbeschrijving nooit mogen laten passeren, voordat alle vragen van de legatarissen afdoende waren beantwoord. De zorgplicht van de notaris rijkt immers verder dan alleen het klakkeloos overnemen van de gegevens, die door een levensgezel worden aangeleverd.

 • Chris

  Tenzij er in het samenlevingscontract een verblijvensbeding staat, dan is er niets aan de hand voor de langstlevende (en de notaris).

 • Joke

  Ik ben benieuwd Kees, wat dit allemaal gaat brengen..

 • Kees

  Chris Schreef:

  ——————————————————-

  > Tenzij er in het samenlevingscontract een

  > verblijvensbeding staat, dan is er niets aan de

  > hand voor de langstlevende (en de notaris).

  Er is inderdaad een verblijvingsbeding van toepassing:

  Overlijdt één van de partijen dan verblijven alle gemeenschappelijke goederen aan de langstlevende partij met de verplichting hiervoor een vergoeding te betalen aan de legitmarissen van de overleden partij gelijk aan een bedrag gelijk aan het erfdeel dat zij zouden hebben gekregen indien zij samen met de langstlevende als erfgenaam tot diens nalatenschap waren geroepen.

  In het testament wordt de levensgezel/erfgenaam door de erflater verplicht om een notariële boedelakte op te maken in onderling overleg. Dit betekend toch dat alle eigendommen van de erflater beschreven dienen te worden, ongeacht de aanwezigheid van een verblijvingsbeding? De kinderen dienden bij de waardebepaling betrokken te worden maar die hebben van de levensgezel schriftelijk, via de notaris, enkel de reactie gekregen dat het “praktisch onmogelijk” zou zijn om op hun vragen antwoord te geven. Op deze wijze laat je als notaris de kinderen van de erflater toch niet het bos insturen?

 • Kees

  Nieuwe ontwikkelingen !

  De aangifte is gewijzigd in valsheid in geschrifte en meineed nadat de recherche zich er in verdiept heeft. Een zeer opmerkelijk feit is, dat de rechercheur die de zaak behandelt ,meerdere keren heeft gevraagd wat de rol van de notaris is geweest.

 • Welles

  Kees Schreef:

  ——————————————————-

  > De aangifte is gewijzigd in valsheid in geschrifte

  > en meineed nadat de recherche zich er in verdiept

  > heeft. Een zeer opmerkelijk feit is, dat de

  > rechercheur die de zaak behandelt ,meerdere keren

  > heeft gevraagd wat de rol van de notaris is

  > geweest.

  Die politieman is gewoon een quelerant !

  © Martijn

  :D:D:Dwel

 • Welles

  Kees Schreef:

  ——————————————————-

  > De aangifte is gewijzigd in valsheid in geschrifte

  > en meineed nadat de recherche zich er in verdiept

  > heeft. Een zeer opmerkelijk feit is, dat de

  > rechercheur die de zaak behandelt ,meerdere keren

  > heeft gevraagd wat de rol van de notaris is

  > geweest.

  Die politieman is gewoon een quelerant !

  © Martijn

  :D:D:D

 • Martijn

  Kees Schreef:

  ——————————————————-

  > Nieuwe ontwikkelingen !

  > De aangifte is gewijzigd in valsheid in geschrifte

  > en meineed nadat de recherche zich er in verdiept

  > heeft. Een zeer opmerkelijk feit is, dat de

  > rechercheur die de zaak behandelt ,meerdere keren

  > heeft gevraagd wat de rol van de notaris is

  > geweest.

  aldus sprak kees de kakelkip, sinds wanneer onderzoekt de politie de rol van de notaris?

  maar ja weet kees veel, zoals het een goed querulant betaamt grijpt hij elke mogelijke kans om olie op het vuur te gooien van ganser harte aan

 • Welles

  Martijn Schreef:

  ——————————————————-

  >sinds wanneer

  > onderzoekt de politie de rol van de notaris?

  Veel te vaak naar mij zin. A-B-C vastgoedconstructies, zelfverrijking ten koste van erfgenamen,deel uit maken van een criminele organisatie. Bij veel witte boorden criminaliteit is op een of andere manier vaak een notaris betrokken. Maar die doet graag een oogje dicht als de provisie (=zwijggeld) hoog genoeg is. Een beetje notaris had bijvoorbeeld zo'n Jan van V. , voormalig directeur Bouwfonds, nooit zijn gang laten gaan. En als in een half uur de waarde van een pand 2x over de kop gaat, dan weet je ook dat dit geen zuivere koffie is.

  Ik denk dat oom agent er op heeft gewezen dat die erfgenaam nooit alleen kan hebben gewerkt. We praten hier wel over een authentieke akte die bij de notaris is gepasseerd. Meineed en valsheid in geschrifte zijn de notaris dan misschien niet aan te rekenen, hij heeft het wel laten gebeuren! Als je kunt bewijzen dat de notaris redelijkerwijs op de hoogte kon zijn, dan gaat die het nog zwaar krijgen. Tuchtrecht, civiel recht en mogelijk zelf strafrecht. Een walhalla voor iedere quelerant X(

 • Chris

  Meineed

  Valse eed. Getuigen die niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.

  Gevonden op http://www.om.nl/u_en_het_om/juridisch_

  Lijkt mij sterk in dit geval