opvragen gegevens

 • Hans

  Wie kan mij helpen bij het beantwoorden van de volgende vraag:

  Mijn schoonmoeder is overleden in sept.2008. Mijn vrouw is de enige dochter ( nog in leven ). Haar broer is 5 jaar geleden overleden en heeft twee kinderen. De kleinkinderen en mijn vrouw zijn dus de wettelijke erfgenamen.

  Er was tussen de kleinkinderen en mijn schoonmoeder sinds het overlijden van mijn zwager GEEN contact meer.

  Ongeveer 1.5 jaar na haar overlijden ontvingen wij bericht van hun - via de notaris - wat er met de nalatenschap is gebeurd.

  Een testament is niet gemaakt overigens.

  Nu mijn vraag:

  De kleinkinderen willen nu de bankoverzichten van mijn schoonmoeder inkijken vanaf het moment dat mijn zwager is overleden …dus vanaf 2002 tot heden. Kan iemand mij vertellen tot hoever het recht van inzage gaat? en wat kunnen zij wel opvragen.

  Hans

 • Martijn

  Hans Schreef:

  ——————————————————-

  > Wie kan mij helpen bij het beantwoorden van de

  > volgende vraag:

  >

  > Mijn schoonmoeder is overleden in sept.2008. Mijn

  > vrouw is de enige dochter ( nog in leven ). Haar

  > broer is 5 jaar geleden overleden en heeft twee

  > kinderen. De kleinkinderen en mijn vrouw zijn dus

  > de wettelijke erfgenamen.

  >

  > Er was tussen de kleinkinderen en mijn

  > schoonmoeder sinds het overlijden van mijn zwager

  > GEEN contact meer.

  >

  > Ongeveer 1.5 jaar na haar overlijden ontvingen

  > wij bericht van hun - via de notaris - wat er met

  > de nalatenschap is gebeurd.

  > Een testament is niet gemaakt overigens.

  >

  > Nu mijn vraag:

  >

  > De kleinkinderen willen nu de bankoverzichten van

  > mijn schoonmoeder inkijken vanaf het moment dat

  > mijn zwager is overleden …dus vanaf 2002 tot

  > heden. Kan iemand mij vertellen tot hoever het

  > recht van inzage gaat? en wat kunnen zij wel

  > opvragen.

  >

  > Hans

  je schoomoeder is niet 1,5 jaar maar minder dan 1 jaar geleden overleden (september 2008)

  de erfgenamen hebben, in tegenstelling tot schoonfamilie, recht op inzage

  je vrouw had er goed aan gedaan contact op te nemen met haar mede-erfgenamen, dat had een hoop wantrouwen gescheeld

 • Hans

  Beste Martijn,

  Fijn dat je zo oplettend bent om te constateren dat het geen 1.5 jaar maar 1 jaar is.Ik stel gewoon een vraag en ik vraag je niet wat had gemoeten dat weet ik zelf nu ook wel.

  Al met al is jou reactie er een die er niet toe doet.

  Hans

 • Martijn

  Hans Schreef:

  ——————————————————-

  > Beste Martijn,

  >

  > Fijn dat je zo oplettend bent om te constateren

  > dat het geen 1.5 jaar maar 1 jaar is.Ik stel

  > gewoon een vraag en ik vraag je niet wat had

  > gemoeten dat weet ik zelf nu ook wel.

  >

  > Al met al is jou reactie er een die er niet toe

  > doet.

  >

  > Hans

  ik herhaal het antwoord op je vraag nog maar even:

  de erfgenamen hebben, in tegenstelling tot schoonfamilie, recht op inzage

 • Dick

  Hans

  Alleen erfgenamen kunnen met een verklaring van erfrecht kopie's van bankafschriften gedateerd vanaf dag overlijden op vragen.

 • Martijn

  Dick Schreef:

  ——————————————————-

  > Hans

  >

  > Alleen erfgenamen kunnen met een verklaring van

  > erfrecht kopie's van bankafschriften gedateerd

  > vanaf dag overlijden op vragen.

  het gaat er om of ze recht op inzage hebben, erfgenamen hebben dat

 • Dick

  Dat is het zelfde

 • flip

  toch hebben zij geen automatisch recht op volledige inzage van de administratie van erflater van voor diens overlijden dit ivm de privecy van erflater die hiermede op grove wijze geschonden zal worden.

  Erfgenamen zullen dienen aan te geven op gronden waarvan zij van mening zijn dat het hun toekomende rechtmatige deel niet op juiste wijze berekend kan worden i.v.m vermoedelijke hoge schenkingen voordien gepleegd

 • flip

  Artikel 843a

  1.

  Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

  2.

  De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft.

  3.

  Hij die uit hoofde van zijn ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde te zijner beschikking staan of onder zijn berusting zijn.

  4.

  Degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

  Uitspraak rechtbank s-Hertogenbosch

  De bepaling van artikel 843a Rv bevat geen blanco cheque om ongebreideld bescheiden op te vragen die men graag met het oog op een en ander belang zou willen inzien of hebben; artikel 843a Rv biedt geen ruimte voor een zogenaamde fishing expedition.

 • Hans

  Is het verder niet zo dat opvragen geen zin heeft omdat er geen rechten aan kunnen worden verleend.?

  Het is toch zo dat het saldo op het moment van overlijden van belang is. Eventuele schenkingen etc binnen een termijn van 180 dagen van het overlijden worden als niet gedaan beschouwd en moeten worden meegenomen in de erfenis.

  Wie kan mij hier iets meer over vertellen ?

  bedankt vast.

  Hans