verhaalsbijdrage

 • Anonymous avatar

  Geachte lezer, ik had graag wat meer info over het begrip verhaalsbijdrage. Ik ben in 2004 gescheiden en mijn ex heeft het recht opgegeven van alimentatie. Nu hadden we in ins huwelijk een schuld die ik na de scheiding geheel op me heb genomen en daardoor ik de schuldhulp verlening ben gekomen. het gaan om een bedrag dat ik heb terug betaald in 3 jaar van 54.000 euro. Mijn ex heeft in de tijd na ons huwelijk ook nog een vaste dienstbetrekking gehad en woont nu samen met iemand, al langer dan een jaar. Zij zit zelf nu in de WSOP regeling. Nu heeft zij een uitkering aangevraagd bij de gemeente maastricht en die willen nu een verhaalsbijdrage bij mij gaan halen. Ik zelf dacht dat er geen causaal verband zou bestaan tussen de scheiding en haar uitkerings aanvraag. Volgens de gemeente bestaat dit verband niet meer, en heeft een rechter daar een uitspraak over gedaan, nu ik in drie jaar zo goed als alles heb terugbetaald vind ik het vreemd dat ik nu weer jaren moet gaan betalen.

  is er iemand die hier meer duidelijkheid over kan verschaffen?

 • Anonymous avatar

  Volgens mij heeft u die vraag ook op de advocaten prikbord gesteld en daar is hij ook in behandeling genomen.

 • Anonymous avatar

  Dank voor uw reactie, maar wist niet waar ik deze vraag kon stellen.

  maar in ieder geval bedankt

 • Anonymous avatar

  mijn vraag is hoe lang moet je verhaals bijdragen betalen ? hier in brabant is dat 12 jaar en in rotterdam zeggen ze 18 jaar tot de jongste 18 is …hoe kan dat overal zijn de wetten toch gelijk ?kunt u mij dar antwoord op geven ..bedankt alvast met vriendelijke groet nelly hannsen

 • Anonymous avatar

  Het verschil zit hem niet in de plaats waar men woont, maar of er al of niet kinderen bij de bijstandsgerechtigde ex-echtgenoot wonen waarvoor men onderhoudsplichtig is.

  Zijn er geen kinderen, dan kan de verhaalsbijdrage n.l. alleen gevorderd worden op grond van de wettelijke onderhoudsplicht voor de ex-echtgenoot en daarvoor geldt een maximale termijn van 12 jaar. Zijn er echter wél kinderen, dan wordt de verhaalsbijdage gevorderd op grond van de onderhoudsplicht voor zowel de ex-echtgenoot als voor de kinderen. En in dat geval kan er dus verhaalsbijdrage gevorderd worden tot het jongste kind 18 jaar is.

 • Anonymous avatar

  Mijn partner en ik kregen een brief inzake verhaalsbijdrage.

  Mijn partner is inmiddels 6 jaar officieel gescheiden, zijn zoon is 18, werkt en is uitwonend.

  De expartner van mijn partner woont dus alleen en geniet nog steeds een bijstandsuitkering.

  Zijn wij nu nog steeds verplicht haar te voorzien in levensonderhoud?

  Wie kan ons antwoord geven op deze vraag?

  Bvd

 • Anonymous avatar

  Ja, de onderhoudsplicht die uw man voor zijn ex-echtgenote heeft loopt in beginsel door tot 12 jaar na datum echtscheiding. De gemeente kan dus nog 6 jaar lang een verhaalsbijdrage vorderen.

 • Anonymous avatar

  Hartelijk dank voor de vlotte reactie.

  Ik ben al die jaren in de veronderstelling geweest dat het gold tot aan de 18e verjaardag van mijn partner zijn zoon.

  Deze werkt en staat ingeschreven bij zijn grootouders, dit terwijl hij nog wel bij zijn moeder leeft. Dit hebben zij zo geregeld omdat de zoon anders kostgeld van de gemeente zou moeten betalen. Nu heb ik een baan aangeboden gekregen en moet ik dus boeten voor het feit dat mijn partner en zijn expartner ooit getrouwd geweest zijn.

  In de voorgaande jaren is mijn partner vrij gesproken van allimentatie omdat hij mij en en mijn dochter onderhield.

  Hoeveel mag en kan ik nu bij verdienen? Heb er nl niet veel trek in om gestraft te worden voor het verleden. Op deze manier worden wij nog 6 jaar belemmerd om een toekomst op te bouwen

 • Anonymous avatar

  Heeft u een eigen inkomen onder het bijstandsniveau (alleenstaande met kinderen), dan wordt bij de draagkrachtberekening uw inkomen bij het inkomen van uw partner opgeteld. De gezamenlijke vaste lasten worden op dat totaal in mindering gebracht en voor het vrij te laten bedrag en het vrij te laten percentage van de overgebleven draagkrachtruimte wordt uw partner gezien als samenwonend.

  Heeft u een eigen inkomen op bijstandsniveau of hoger, dan wordt bij de draagkrachtberekening uw inkomen niet meegeteld, maar wordt u wél geacht de helft van de gezamenlijke woonlasten en de kosten van de zorgverzekering voor uzelf en uw dochter voor eigen rekening te nemen. Uw partner mag dan dus nog maar de helft van de gezamenlijke woonlasten aftrekken en wordt verder voor het vrij te laten bedrag en het vrij te laten percentage van de overgebleven draagkrachtruimte als alleenstaande gezien (voor een alleenstaande is het vrij te laten bedrag/percentage lager dan voor een samenwonende).

  De kans is dus groot dat er een verhaalsbijdrage opgelegd zal worden als u eigen inkomsten heeft. Hoe hoger uw inkomsten zijn, des te groter wordt die kans. Waar de omslag in uw geval ligt is echter zo niet te zeggen, omdat dat mede afhankelijk is van de inkomsten van uw partner en de hoogte van de af te trekken vaste lasten.

  Direct of indirect moeten gaan meebetalen aan de onderhoudskosten van de ex van uw partner is misschien wrang, maar wel het gevolg van een keus die u uiteindelijk zélf heeft gemaakt n.l.: gaan samenwonen met een partner die al bestaande wettelijke onderhoudsverplichtingen had…

 • Anonymous avatar

  Quote:

  ''Direct of indirect moeten gaan meebetalen aan de onderhoudskosten van de ex van uw partner is misschien wrang, maar wel het gevolg van een keus die u uiteindelijk zélf heeft gemaakt n.l.: gaan samenwonen met een partner die al bestaande wettelijke onderhoudsverplichtingen had… ''

  Wat een belachelijke reactie! Betekent dit dat als je verliefd word op iemand die een wettelijke onderhoudsverplichting heeft, dat je dan maar niet moet gaan samenwonen, laat staan trouwen, laat staan met elkaar gelukkig worden!!!! Ja, want een gescheiden man verdient geen tweede kans om gelukkig te worden, toch? En zijn nieuwe partner moet er maar voor meeboeten dat hij in het verleden ooit getrouwd is geweest. Dat is dan maar haar straf om te vallen op een man die ooit eerder getrouwd is geweest! En dat klinkt u allemaal rechtvaardig in de oren???

  Dit lijkt me overigens een schending van familiy life (art. 8 EVRM) waarbij de gescheiden man het recht op (een nieuw) gezinsleven wordt ontzegt, namelijk nooit meer kunnen samenwonen of trouwen, want hij is al eenmaal ‘'besmet’' met een eerder huwelijk. Als dan alle vrouwen denken: hij is besmet, met hem kan ik niet trouwen want dan moet ik meeboeten, dan kan zo'n man nooit meer een relatie aangaan! (oh, wacht, na 12 jaar misschien, wanneer de rimpels zich al om de oren vliegen!).

  Schandalig! Ik hoop maar dat degene die deze discriminatoire quote heeft opgeschreven, geen notaris is, aangezien het hem totaal ontbreekt aan compassie voor de medemens, laat staan dat zo een persoon ooit zijn werk goed kan doen! Bah! Wat een schande voor het notariaat! Impertinent!