huis ouders kopen en broer en zus uitkopen

 • Anonymous avatar

  Hallo,

  Mijn ouders willen het huis aan mijn oudste broer verkopen tegen een lagere prijs.

  Dat zou betekenen dat mijn jongste broer en ik er uitgekocht moeten worden.

  Maar nu kan mijn oudste broer het huis later, wanneer mijn ouders zijn overleden, duurder verkopen incl. de inboedel. Dan heeft mijn oudste broer er meer aan overgehouden dan mijn jongste broer en mij.

  Mijn ouders blijven er wel bij inwonen en ze blijven gas, water en licht betalen zolang ze dat nog kunnen.

  Mijn broer moet ze dan ook verzorgen.

  Wie kan mij hier iets meer over vertellen?

  Bedankt alvast voor je reactie.

 • Anonymous avatar

  zxolang u geen mede eigenaar bvent van dit huis bejoeft u helemaal niet uitgekocht te worden.

  Wat uw ouders nu met hun bezit zoen is hun eigen zaak ,en daar heeft u helemaal geen instemmingsrecht en/of recht op schadevergoeding voor

  eerst als u beide ouders zijn overleden komst u erfrecht pas ter sprake

  Een huis waarop een vruchtgebruik rust ,is beduidend minder waard ,als wanneer het vrij en leeg kan worden aangepoden

 • Anonymous avatar

  zolang u geen mede eigenaar bent van dit huis behoeft u helemaal niet uitgekocht te worden.

  Wat uw ouders nu met hun bezit doen is hun eigen zaak ,en daar heeft u helemaal geen instemmingsrecht en/of recht op schadevergoeding voor

  eerst als u beide ouders zijn overleden ,komt pas uw erfrecht ter sprake

  Een huis waarop een vruchtgebruik rust ,is beduidend minder waard ,als wanneer het vrij en leeg kan worden aangeboden

 • Anonymous avatar

  Mug schreef:

  >

  > Hallo,

  >

  > Mijn ouders willen het huis aan mijn oudste broer verkopen

  > tegen een lagere prijs.

  > Dat zou betekenen dat mijn jongste broer en ik er uitgekocht

  > moeten worden.

  Intressante gedachten denken dat je geld kan eisen over een eigendom wat jou niet toe behoord

  > Maar nu kan mijn oudste broer het huis later, wanneer mijn

  > ouders zijn overleden, duurder verkopen.

  Als dit niet zo blijkt daar de markt zich niet zo ontwikkeld en bezit zou bij verkoop verlis gevend zijn, SPRINGT U DAN BIJ

  >incl. de inboedel

  Behoord niet tot de woning, maar wordt nalatenschap .

  > Dan heeft mijn oudste broer er meer aan overgehouden dan mijn

  > jongste broer en mij.

  Door koop (met alle risico) heeft hij er ook meer florijnen in gestoken dan de anderen.

  > Mijn ouders blijven er wel bij inwonen en ze blijven gas,

  > water en licht betalen zolang ze dat nog kunnen.

  > Mijn broer moet ze dan ook verzorgen.

  Broer voelt de situatie beter aan dan de anderen kinderen

  > Wie kan mij hier iets meer over vertellen?

  Bij deze

 • Anonymous avatar

  Dat lijkt me voor uw ouders een prima oplossing:

  uw oudste broer betaalt hen een bepaalde som,waardoor ze wat ruimer kunnen leven dan van hun AOW.Zo kunnen ze mogelijk een werkster inhuren om hun vertrekken schoon te houden en uw broer kan er op toezien dat dit goed gebeurt.Of ze kunnen eten van een traiteur laten komen in plaats van de diepvriesmaaltijden van tafeltje dekje. En als ze naar een winkel of naar de bridgeclub willen gaan, willen kunnen ze een taxi nemen.Ze zijn bovendien voorzien van verzorging .

  Een prima idee lijkt me!!

  En u en uw andere broer: als er bij de dood van uw ouders nog geld over is, en als u niet bij testament onterfd bent, erft dan samen met de oudste broer wat er over is.Bovendien hebt u dan niet de troubles van de verkoop van het huis!

  Maria

 • Anonymous avatar

  1. Hoe kan je uitgekocht worden als je niet eens eigenaar bent? (Zo dat mogelijk is: tip me even want dan wil ik ook wel worden uitgekocht.)

  2. Waarom ga je de competitie niet aan met je oudste broer en bied je iets hoger?

  3. Hou er rekening mee dat als je het huis voor een opvallend lage prijs verkrijgt dat de Belastingdienst het evidente voordeel dan als een schenking kan zien.

 • Anonymous avatar

  henkie schreef:

  > 3. Hou er rekening mee dat als je het huis voor een opvallend

  > lage prijs verkrijgt dat de Belastingdienst het evidente

  > voordeel dan als een schenking kan zien.

  Als je de topic en de antwoorden leest en vooral die van Arie waarin hij op juiste manier weerlegt dat de aankoop van een huis waar vruchtgebruik op rust ,is beduidend minder waard ,als wanneer het vrij en leeg kan worden aangeboden,

  Ga jij dit afdoen als of er een schenking in het geheel zit, omdat het huis op geldende voorwaarden lager wordt aangeschaft dan de waarde in het economische verkeer

  Aan de vraag kan je al merken dat er tussen personen geldnijd is die begrijpen de inhoud van je opmerking niet en gaan de aankoop vergelijken met de waarde van het huis in het economische verkeer, wat er dan plaats vindt kan je wel denken

 • Anonymous avatar

  Okay.

 • Anonymous avatar

  maar hjv, wil je beweren dat de vraagsteller een muggenzifter is:-) ?

 • Anonymous avatar

  hallo mijn moeder heb te veel geld dus ze wilt alls aan mijn geven goed het ik moet niks uit kopen ben zelf met een huis aan het make ik ben niet zo arme alls de gast hier boven mijn Gr klaas