vereffening staken/opheffen

 • Anonymous avatar

  1. Kan/wil iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen het staken en opheffen

  van de vereffening.

  2. Welke bijlagen moeten bij de boedellijst worden bijgevoegd?

  3. Moet bij de boedellijst meteen een verzoek tot bevel tot opheffing

  worden gevoegd?; Tot wie richt ik die en hoe is de aanspreektitel?

  Bij voorbaat mijn grote dank.

  Alex

 • Anonymous avatar

  U stelt een zeer onduidelijke vraag.

  Uw vraag draait om “een vereffening”, maar u geeft niet aan waarop die vereffening betrekking heeft.

  Het zou kunnen gaan om een nalatenschap, maar het zou ook kunnen gaan om de liquidatie van een onderneming. Metname bij de liquidatie van een maatschap of firma wordt bij liquidatie ook wel over vereffening gesproken.

  U moet veel meer concrete feiten stellen alvorens u een antwoord op deze site kunt verwachten.

 • Anonymous avatar

  @Beejay,

  Mijn excuses voor mijn onduidelijkheid. Het gaat om een

  nalatenschap, waarbij schuld de baten veruit overtreft.

  M.v.g,

  Alex

 • Anonymous avatar

  Volgens mij bedoeld u het verschil tussen ontheffing op opheffing.

  Ontheffing vindt plaats als je een vereffening hebt maar er een executeur is of iemand die het ouderlijk gezag heeft over een erfgenaam (dan wel een bewindvoerder of curator), en de nalatenschap positief is (art. 202 boek 4 burgerlijk wetboek).

  Opheffing kan plaatsvinden doordat de kantonrechter bepaalt dat de vereffening niet meer nodig is, en vindt plaats op basis van art. 209 boek 4 burgerlijk wetboek. Het probleem is dan wel dat de meeste kantonrechters eisen dat er voldoende saldo is, hetgeen bij u niet het geval is.

  De kantonrechter kan bepalen dat schuldeisers moeten worden opgeroepen (eventueel via een advertentie), en dat een boedellijst (overzicht van bezittingen en schulden) moet worden opgesteld.

  Aangezien de nalatenschap negatief is, dient u dit sowieso te melden bij de kantonrechter. U kunt dit doen bij de kantonrechter die hoort bij de plaats waar de overledene voor het laatst heeft gewoond.

  Heeft u er trouwens aan gedacht om de nalatenschap niet zomaar te aanvaarden maar onder de voorwaarde dat u niet aansprakelijk bent voor de hogere schulden (beneficiaire aanvaarding)? Anders kunnen de schuldeisers, als u erfgenaam bent, (een gedeelte van) hun schuld bij u verhalen.

 • Anonymous avatar

  Beste Martijn,

  Het gaat wel degelijk om staken/opheffen van de verrekening en de

  erfenis is beneficiair aanvaard. Met groeten,

  Alex

 • Anonymous avatar

  Dan moet u de volgende stukken naar de kantonrechter:

  - een verzoek dat de kantonrechter bepaalt dat de wettelijke vereffening voltooid is (dit kan zo in het verzoek worden geschreven);

  - de mededeling dat alle bekende schuldeisers zijn opgeroepen (bewijsstukken meesturen, b.v. brieven aan de schuldeisers of de brieven die de schuldeisers zelf hebben gestuurd);

  - een overzicht van de bezittingen en de schulden, en alle uitgaven die zijn gedaan na het overlijden (ook bewijsstukken meesturen);

  - een overzicht hoeveel geld er aan de betreffende schuldeiser wordt uitgekeerd.

  De kantonrechter kan dan bepalen dat de vereffening voldoende is, en dat het geld kan worden uitgekeerd. Maar de kantonrechter kan ook bepalen dat er b.v. nog een krantenadvertentie geplaatst moet worden. Dit hangt van de betreffende kantonrechter af. De kantonrechter moet namelijk het idee hebben dat alle mogelijke schuldeisers zijn benaderd.

  Het benaderen van alle schuldeisers is overigens ook in uw belang. Als u weet dat er een schuldeiser is, maar u heeft dit niet gemeld, dan bent u toch aansprakelijk voor de schuld.

  De aanspreektitel is overigens Edelachtbare Heer/Vrouwe (maar geachte heer/mevrouw is ook mogelijk…).

  Succes ermee!

 • Anonymous avatar

  @ Martijn,

  Eerst mijn hartelijke dank. Ik denk dat we dan op de goede weg zijn!

  Hopelijk komt aan die ellende snel een goed einde.

  Hartelijk bedankt en groeten,

  Alex

 • Cindy

  Hallo,

  Zit nog steeds in een afwikkeling met negatief nalatenschap.

  Meteen melding gemaakt met voorlopige boedelbeschrijving. Normale vereffening kon ik starten.

  Alle schuldeisers geinformeerd en gegevens opgevraagd.

  Definitieve boedelbeschrijving ingeleverd begin dit jaar. Brief gehad dat het goed ontvangen is.

  heb alle schuldeisers de definitieve uitslag gestuurd.

  Maar nu? Ik wil het graag afsluiten maar weet nu even niet meer wat te doen.

  Nog eens een bericht gestuurd naar rechter wat te doen nu maar die verwijst me door naar de procedure. 

  Moet ik nu nog een verzoek indienen bij de rechter tot opheffen van de nalatenschap? 

  De schuldeisers blijven maar bellen.

  Ik hoop dat je me kan helpen

  gr cindy